link naar deze pagina

Raadsvergadering - 13 november 2018

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.
Bundel:
pdf Agendabundel (49,2MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
6
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
7
Hamerstuk / Normen- en toetsingskader financiƫle rechtmatigheid 2018 en 2019
8
Hamerstuk / Benoeming lid Raad van Toezicht stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek
9
Bespreekstuk / Ontsluiting Industrieterrein De Russchemors / Initiatiefvoorstel van dhr. J.B. Boer, D66
10
Bespreekstuk / Verlaging rentepercentage sociale leningen Stadsbank
11
Bespreekstuk / Plan 'Van Afval Naar Grondstof' en invoeren PMD container
12
Bespreekstuk / Kader Woonzorg Initiatieven 2018
13
Bespreekstuk / Plan van aanpak 'doorvertaling structuurvisies Wonen voor Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo naar bestemmingsplannen'
14
Motie vreemd aan de agenda
14.a
Motie M-18-29 - Kinderpardon
15
Sluiting