link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 augustus 2022

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Bundel:
pdf Agendabundel (134.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenkwartier
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Toezeggingenlijst
8
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
8.a
GGD NOG - Vastgestelde begroting, begrotingwijziging 2023 en zienswijzen gemeenten
9
Hamerstukken
9.a
Benoeming Vertrouwenscommissie
9.b
Bestemmingsplan Beltrum, Dorp 2011, herziening 2020-1 (Gaarden)
9.c
Integraal Huisvestingsplan onderwijs project - OBS Noord naar locatie voormalige Wereldboom Borculo
9.d
Vaststelling bestemmingsplan splitsing bedrijf en (dubbele) woning Kaapdijk 3, 3a in Ruurlo
10
Stemmingen zonder debat
11
Stemmingen met debat
12
Motie vreemd aan de agenda
13
Sluiting