link naar deze pagina

Commissie Bestuur en Ruimte - 3 april 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: S.H. Bos
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.
Bundel:
pdf Agendabundel (13.2MB)

1
Opening
2
Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3
Vaststellen agenda
4
Toezeggingenlijst
5
Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen / Rekenkamercommissie
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Voorstel bespreekstuk / Ambitiedocument Omgevingswet Berkelland
8
Voorstel bespreekstuk / Aankoop aandelen Twence
9
Bespreken in Commissie / Voortgangsrapportage Demografische Ontwikkelingen
10
Bespreken in Commissie / Uitgangspunten Regionale visie 2030 Wonen Vastgoed
11
Bespreken in Commissie / Vergaderstukken Achterhoek Raad 8 april 2019
12
Rondvraag
13
Sluiting