link naar deze pagina

Commissie Bestuur en Sociaal - 3 september 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: G.D. Hilhorst
Bundel:
pdf Agendabundel (45MB)

1
Opening
2
Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3
Vaststellen agenda
4
Toezeggingenlijst
5
Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen
5.a
Agenda Euregio-raadsvergadering 21 juni 2019 en memo van de vergadering
pdf Agenda (4.4MB)
pdf Memo (379KB)
5.b
Verslag AB-vergadering GGD 4 juli 2019
pdf Verslag (5.8MB)
5.c
Agenda AB-vergadering Regio Achterhoek/Achterhoek Ambassadeurs 17 juli 2019 en verslag 7 juni 2019
pdf Agenda (685KB)
pdf Verslag (1.6MB)
5.d
Agenda AB-vergadering Sociale Dienst Oost Achterhoek 4 juli 2019 en verslag 28 maart 2019
pdf Agenda (294KB)
pdf Verslag (2.3MB)
5.e
Agenda AB-vergadering Veiligheidsregio Noord- en Oost Nederland 27 juni 2019 en verslag + besluitenlijst 28 maart 2019
5.f
Vergaderstukken Achterhoek Raad 23 september 2019
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Voorstel bespreekstuk / Rekenkameronderzoek 'Zicht op de jeugdhulp in Berkelland'
8
Voorstel bespreekstuk / Uitvoering motie G1000/Burgertop
9
Voorstel bespreekstuk / Bestuursrapportage 2019
10
Voorstel bespreekstuk / Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling "Samen Veilig 2019-2022"
11
Rondvraag
12
Sluiting