link naar deze pagina

Raadsvergadering - 5 maart 2024

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 21:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Bundel:
pdf Agendabundel (216.2MB)

1
Opening
2
Vragenkwartier
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Toezeggingenlijst
pdf Toezeggingen (87KB)
8
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
9
Installatie nieuwe leden Jongerenraad
10
Hamerstukken
10.a
Aanpak Droogte Achterhoek
10.b
Normenkader financiƫle rechtmatigheid 2023
10.c
Vaststelling bestemmingsplan Eibergen, Woongebieden 2011, herziening 2023-3 (Patrimoniumbuurt)
11
Stemmingen zonder debat
11.a
Foodstrategie platform Achterhoek Food 2024-2027
12
Stemmingen met debat
13
(Besloten deel) Vaststellen besluitenlijst en verslag besloten raadsvergadering 13 februari 2024
14
Motie vreemd aan de agenda
15
Sluiting