link naar deze pagina

Raadsvergadering - 23 oktober 2018

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.
Bundel:
pdf Agendabundel (81.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
6
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
7
Hamerstuk / Statutenwijziging Stichting Achterhoek VO (voortgezet onderwijs)
8
Hamerstuk / Beslissing op bezwaar over afwijzing aanvraag nadeelcompensatie Rode Slatweg 1 in Rekken
9
Hamerstuk / Fractievergoeding 2017
10
Hamerstuk / Herziening bestemmingsplan Buitengebied Veldpapendijk 1-3a Beltrum
11
Hamerstuk / Revitaliseren centrum Borculo: Leef! in Borculo
12
Hamerstuk / Watervisie Berkelland 2030
13
Hamerstuk / Verordening Asbestlening voor bedrijven en instellingen Berkelland 2018
14
Hamerstuk / Verordening Kluswoninglening gemeente Berkelland 2018 (SVn-Stimuleringslening)
15
Bespreekstuk / Verordening Jongerenraad
16
Motie vreemd aan de agenda
16.a
Verkoop Villa Smits te Eibergen
17
Bespreekstuk / Centrum Borculo, aankoop pand Voorstad 15-17
18
Bespreekstuk / Gemeentelijke Plussenbeleid voor de niet-grondgebonden veehouderij
19
Bespreekstuk / Collegeprogramma 2018-2022 'Samen investeren in Berkelland'
20
Bespreekstuk / Perspectiefnota 2019 / Spreektijd 5 minuten
21
Sluiting