link naar deze pagina

Commissie Bestuur en Sociaal - 5 oktober 2021

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M.J.M. Kropman

1
Opening
2
Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3
Vaststellen agenda
4
Toezeggingenlijst
5
Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Bespreken in commissie / Coronacrisis en maatregelen (vast agendapunt)
8
VOORSTEL BESPREEKSTUKKEN
9
Rondvraag
10
Sluiting