link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 13 mei 2020

Locatie: Online vergaderen
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: S.H. Bos
Bundel:
pdf Agendabundel (27.2MB)

1
Opening
2
Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3
Vaststellen agenda
4
Toezeggingenlijst
5
Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Voorstel bespreekstuk / Evaluatie beleidskader Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking
8
Voorstel bespreekstuk / Bestemmingsplan "Berkelland, parapluherziening ondergeschikte detailhandel 2019"
9
Voorstel bespreekstuk / Raadsbrief plan van aanpak vrijkomende agrarische bebouwing
10
Voorstel bespreekstuk / Evaluatie 2019 plan Van Afval naar Grondstof
11
Rondvraag
12
Sluiting