link naar deze pagina

Raadsvergadering - 15 december 2020

Locatie: Online vergaderen
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.
Bundel:
pdf Agendabundel (83.3MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
2.a
Interpellatieverzoek fracties van D66, PvdA, GroenLinks en OBL
pdf Interpellatieverzoek fracties van D66, PvdA, GroenLinks en OBL- 15 december 2020 (80KB)
pdf Bijlage 1.a - Bestuur en Ruimte 06-03-2019 - Voorstel en besluit Pilot Transformatievisie Oudestraat Neede 2030 (410KB)
pdf Bijlage 1.a Bijlage 1 - Rapport Pilot Oudestraat Neede tbv besluitvorming (6.5MB)
pdf Bijlage 1.a Bijlage 2 - Bijlagenrapport Pilot Oudestraat (4.9MB)
pdf Bijlage 1.a Bijlage 3 - Schets Transformatievisie Oudestraat 2030 (1.3MB)
pdf Bijlage 1.a Bijlage 4 - Persbericht (571KB)
pdf Bijlage 1.a Bijlage 5 - Antwoord op technische vraag (331KB)
pdf Bijlage 2.a Raadsbrief over voortgang pilot transformatie Oudestraat Neede (1.2MB)
pdf Bijlage 2.a - Ruimte 12-11-2020 - Bijlage 1 - Voortgangsrapportage (65KB)
pdf Bijlage 3.a Aanvulling vanuit cie Bestuur en Ruimte 06-03-2019 - Raadsvergadering 19-03-2019 - Bijlage 1 - Antwoord op technische vraag (308KB)
pdf Bijlage 3.a Aanvulling vanuit cie Bestuur en Ruimte 06-03-2019 - Raadsvergadering 19-03-2019 - Bijlage 2 - Antwoord op technische vraag (355KB)
pdf Bijlage 4.a - 2020-11-23 Raadsbrief - Brief van college van BenW over documenten Oudestraat 40 - ProWonen (64KB)
pdf Bijlage 4.a - 2020-11-23 Raadsbrief - Bijlage 1 - Brief ProWonen - Oudestraat 40 (516KB)
pdf Bijlage 4.a - 2020-11-23 Raadsbrief - Bijlage 2 - Juridisch advies Oudestraat 40 - ProWonen (2.1MB)
pdf Bijlage 5.a - 2019-03-14 Antwoord op technische vraag - H. Boer (D66) - Transformatie Oudestraat (56KB)
pdf Bijlage 6.a - 2020-01-29 Antwoord op schriftelijke vraag - H. Boer (D66) - Wonen in het centrum (111KB)
pdf Bijlage 6.a - 2020-02-25 Antwoord op schriftelijke vervolgvraag- H. Boer (D66) - Wonen in het centrum (56KB)
pdf Bijlage 6.a - 2020-03-10 Antwoord op schriftelijke vervolgvraag - H. Boer (D66) - Wonen in centrum (57KB)
pdf Bijlage 7.a - 2020-03-10 Bijlage bij antwoord op vervolgvraag - Overeenkomst tussen gemeente en ProWonen 20-01-2020 (5.6MB)
pdf Bijlage 8.a - Brief van gemeente Berkelland aan ProWonen van 26-04-2019 over afspraak Oudestraat.pdf (516KB)
pdf Bijlage 9.a - Juridisch advies Hekkelman van 19-09-2019 (2.1MB)
pdf Bijlage 10.a - 2020-12-08 Raadsbrief - Brief van college van BenW over Afspraken met ProWonen over Oudestraat Neede.pdf (939KB)
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
6
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
7
Hamerstuk / VNOG Deelname aan Werkgeversvereniging WVSW
8
Hamerstuk / Revitalisering centrum Borculo
9
Hamerstuk / Slotwijziging
10
Hamerstuk / Tweede Bestuursrapportage 2020 Sociale Dienst Oost Achterhoek
11
Stemming / Plan van aanpak stimulering sanering asbestdaken
12
Bespreekstuk / Regionale inkoop Wmo en Jeugdhulp vanaf 2022
13
Bespreekstuk / Minnelijk akkoord Leusinkbrink Ruurlo
14
Bespreekstuk / Belastingverordeningen 2021
15
Bespreekstuk / Verordening Starterslening 2021 en Bijstorting in Startersfonds
16
Motie vreemd aan de agenda
17
Sluiting