link naar deze pagina

Commissie Bestuur en Sociaal - 7 januari 2020

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H. Pelle
Toelichting: Na de schorsing wordt de vergadering op dinsdag 14 januari 2020 om 19.30 uur vervolgd.
Bundel:
pdf Agendabundel (6.9MB)

1
Opening
2
Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3
Vaststellen agenda
4
Toezeggingenlijst
5
Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen
5.a
Achterhoek Raad mail en persbericht over Regio Expres
5.a.1
Achterhoek Raad concept verslag 9 december 2019 en moties
5.b
Euregio-raad verslag vergadering 29 november 2019
5.c
Sociale Dienst Oost Achterhoek AB agenda 19 december 2019 en conceptverslag 16 oktober 2019
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Voorstel bespreekstuk / Toekomstvisie VNOG
8
Voorstel bespreekstuk / Berkelland in Balans (informeren)
9
Voorstel bespreekstuk / Nieuwe Algemeen plaatselijke verordening 2020
9.a
SCHORSING