link naar deze pagina

Raadsvergadering - 15 oktober 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.
Bundel:
pdf Agendabundel (42.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
6
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
7
Hamerstuk / Fractievergoedingen 2018
8
Hamerstuk / Bestemmingsplan “Buitengebied, Camping De Meibeek 2019”
9
Hamerstuk / Gewijzigde verordening Clientenparticipatie SDOA 2019
10
Hamerstuk / Concept Strategisch beleidsplan Twence 2020 – 2023
11
Bespreekstuk / Berkelland in Balans, procesplan financieel sluitende Perspectiefnota 2021
11.a
Amendement A-19-06 - Procesplan Berkelland in Balans
12
Motie vreemd aan de agenda
12.a
Motie M-19-15 - Extra PMD-container
Motie is ingetrokken
13
Sluiting