link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 november 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: Behandeling programmabegroting 2020.

Vervolg op de vergadering van 5 november 2019.
Bundel:
pdf Agendabundel (3.4MB)

8.b
Heropening
9
Derde termijn raad
10
Tweede termijn college
11
Stemmingen
11.a
Amendementen
11.a.1
Amendement A-19-07 - Programmabegroting - Afvalstoffenheffing
Verworpen
11.a.2
Amendement A-19-08 - Programmabegroting - Rioolheffing
Verworpen
11.a.3
Amendement A-19-09 - Programmabegroting Begroting en meerjarenperspectief
Ingetrokken
11.a.4
Amendement A-19-10 - Programmabegroting - OZB
Aangenomen
11.b
Programmabegroting 2020
11.c
Moties
11.c.1
Motie M-19-16 - Zonnebloemen
Ingetrokken
11.c.2
Motie M-19-17 - Begrijpelijke taal
Ingetrokken
11.c.3
Motie M-19-18 - Meer bomen in Berkelland
Aangenomen
11.c.4
Motie M-19-19 - Onderzoek naar invoering Ja/Ja-sticker
Verworpen
12
Sluiting