link naar deze pagina

Raadsvergadering - 22 juni 2021

Locatie: Online vergaderen
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.
Bundel:
pdf Agendabundel (78.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
6
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
7
Hamerstuk / Aanbesteding accountantdiensten
8
Hamerstuk / Crematoria Twente (OLCT) Begroting 2022
9
Hamerstuk / Ecal Begroting 2022
10
Hamerstuk / GGD jaarstukken en concept-Programmabegroting 2022
11
Hamerstuk / Integraal Huisvestingsplan Neede Oost - Kardinaal Alfrinkschool en De Marke
12
Hamerstuk / Omgevingsdienst Achterhoek Jaarstukken 2020 en begroting 2022
13
Hamerstuk / Regio Achterhoek Programmabegroting 2022 en jaarstukken 2020 Regio Achterhoek
14
Hamerstuk / Regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer
15
Hamerstuk / Stadsbank Oost Nederland Jaarstukken 2020 en begroting 2022
16
Hamerstuk / VNOG Voorlopige jaarstukken 2020, overzicht van reacties op de Kadernota 2022-2025 en concept programmabegroting 2022-2025
17
Hamerstuk / Verantwoordingsrapportage sociaal domein 2020
18
Bespreekstuk / IHP onderwijs project Sint Jozefschool in Rietmolen
Dit punt is van de agenda afgevoerd. Behandeling van dit punt wordt uitgesteld tot de raadsvergadering van 21 september.
19
Bespreekstuk / Inrichtingsplan Samen aan het Stuur
Spreektijd 5 minuten
20
Bespreekstuk / Sociale Dienst Oost Achterhoek Jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 Werkleerbedrijf
21
Bespreekstuk / Plan van aanpak vrijkomende agrarische bebouwing
23
Hamerstuk / Meerjaren Perspectief grondexploitaties 2021
25
Bespreekstuk / Realiseren bouwkavels Brinkweg 2 Eibergen
25.a
Schorsing