link naar deze pagina

Raadsvergadering - 25 juni 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.
Bundel:
pdf Agendabundel (213.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen / stand van zaken uitvoering moties
6
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
7
Hamerstuk / Bestemmingsplan Borculo, Bedrijventerreinen 2011, herziening 2018-1 (Oude Needseweg 11-17)
8
Hamerstuk / Bestemmingsplan Eibergen, Centrum 2011, herziening 2018-1 (Nieuwstraat 57)
9
Hamerstuk / Bestemmingsplan Eibergen, Centrum 2011,herziening 2018-2 (J.W. Hagemanstraat 25)
10
Hamerstuk / Bestemmingsplan Neede, Centrum 2011, herziening 2018-1 (Nieuwstraat 51-57a)
11
Hamerstuk / Bestemmingsplan Ruurlo, Bedrijventerreinen 2011, herziening 2018-1 (Stationsstraat 14)
12
Hamerstuk / Jaarrekening 2018 en begroting 2020 GGD NOG
13
Hamerstuk / Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Stadsbank Oost Nederland
14
Hamerstuk / Begroting 2020 Openbaar Lichaam Crematoria Twente
15
Hamerstuk / Jaarrekening 2018 van de Regio Achterhoek en begroting 2020 van Achterhoek ambassadeurs
16
Hamerstuk / Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
17
Hamerstuk / Begroting 2020 Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
18
Hamerstuk / Extra krediet voor Kluswoninglening
19
Hamerstuk / Krediet begeleiding project democratische kwaliteit
20
Hamerstuk / Overname aandelen AGEM Gemeentelijke Energie B.V.
21
Hamerstuk / Inkoop duurzame energie; afhandeling motie M17-28
22
Hamerstuk / Regionaal Programma Werklocaties (RPW)
23
Hamerstuk / Benoeming Auditcommissie
24
Hamerstuk / Jaarstukken 2018 gemeente Berkelland
25
Bespreekstuk / Bestemmingsplan “Buitengebied, Diepenheimseweg 29 Neede 2019”
Besloten is om dit voorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 2 juli 2019.

Spreektijd 5 minuten.

Link naar het bestemmingsplan zoals dat in ontwerp ter inzage heeft gelegen: https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Wonen_ver_bouwen_en_verhuizen/Bestemmingsplannen/In_behandeling/Neede/Diepenheimseweg_29_bestemmingsplan/Ontwerp_Diepenheimseweg_29
26
Bespreekstuk / Bestuursopdracht Cultuur- en Erfgoedvisie Berkelland 2020-2030
27
Motie vreemd aan de agenda
27.a
Motie M-19-08 - Grootschalige Lokale & Duurzame Energie Opwek
28
Sluiting