link naar deze pagina

Raadsvergadering - 17 september 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.
Bundel:
pdf Agendabundel (39.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
6
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
7
Hamerstuk / Bestemmingsplan "Neede, Centrum 2011, herziening 2019-1 (Bergstraat 7-9a)
8
Hamerstuk / Bestemmingsplan "Neede, Woongebieden 2011, Herziening 2018-1 (Haaksbergseweg-Rozenkamp-Braak)"
9
Hamerstuk / Bestemmingsplan “Buitengebied, De Brille 1 Borculo 2018”
10
Hamerstuk / Bestemmingsplan “Buitengebied, Diepenheimseweg 25a Neede 2019”
11
Hamerstuk / Benoemen leden Raad van Toezicht Stichting OPONOA
12
Hamerstuk / Vergaderrooster 2020 van de gemeenteraad
13
Hamerstuk / Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
14
Hamerstuk / Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling "Samen Veilig 2019-2022"
15
Bespreekstuk / Kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw Regio Achterhoek
16
Bespreekstuk / Rekenkameronderzoek 'Zicht op de jeugdhulp in Berkelland'
Besloten is om dit raadsvoorstel van de agenda af te voeren.
17
Bespreekstuk / Uitvoering motie G1000/Burgertop
18
Bespreekstuk / Bestuursrapportage 2019
19
Motie vreemd aan de agenda
20
Sluiting