link naar deze pagina

Commissie Bestuur en Ruimte - 28 november 2018

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: S.H. Bos
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.

1
Opening
2
Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3
Vaststellen agenda
4
Toezeggingenlijst
5
Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen / Rekenkamercommissie
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Voorstel bespreekstuk / Watertakenplan Berkelland 2019 t/m 2023
8
Rondvraag
9
Voorstel bespreekstuk / Inkoop duurzame energie, afhandeling motie M17-28 - Agendapunt is verwijderd ter vergadering
10
Voorstel bespreekstuk / Najaarsnota 2018
11
Bespreken in commissie / Achterhoek Raad 3 december 2018
12
Sluiting