link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 4 september 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: S.H. Bos
Bundel:
pdf Agendabundel (53.7MB)

1
Opening
2
Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3
Vaststellen agenda
4
Toezeggingenlijst
5
Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen
5.a
Agenda AB-vergadering Omgevingsdienst Achterhoek 24 juni 2019 en verslag 25 maart 2019
pdf Agenda (350KB)
pdf Verslag (1.3MB)
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Voorstel bespreekstuk / Kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw Regio Achterhoek
Spreektijd 5 minuten
8
Bespreken in commissie / Uitgangspuntennotitie gebiedsontwikkeling Hambroekplassen
Spreektijd 5 minuten
9
Bespreken in commissie / Update Ontwikkelagenda Ruimtelijke Leefomgeving
Spreektijd 5 minuten
10
Rondvraag
11
Sluiting