link naar deze pagina

Commissie Bestuur en Ruimte - 31 oktober 2018

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: S.H. Bos
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.
Bundel:
pdf Agendabundel (23.2MB)

1
Opening
2
Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3
Vaststellen agenda
4
Toezeggingenlijst
5
Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen / Rekenkamercommissie
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Bespreken in commissie / Verhuisonderzoek koopstromen Kadaster
8
Bespreken in commissie / Ontwikkelagenda Berkelland - Ruimtelijke Leefomgeving
9
Bespreken in commissie / Plan van aanpak proces dubbele bewoning en woningsplitsing
10
Voorstel bespreekstuk / Plan 'Van Afval Naar Grondstof' en invoeren PMD container
11
Voorstel bespreekstuk / Kader Woonzorg Initiatieven 2018
12
Voorstel bespreekstuk / Plan van aanpak 'doorvertaling structuurvisies Wonen voor Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo naar bestemmingsplannen'
13
Rondvraag
14
Sluiting