link naar deze pagina

Raadsvergadering - 16 juni 2020

Locatie: Online vergaderen
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.

Vanwege een technische storing is de raadsvergadering van 16-06-2020 verplaatst naar 17-06-2020.
Bundel:
pdf Agendabundel (1KB)

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
6
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
7
HAMERSTUKKEN
8
BESPREEKSTUKKEN
9
Motie vreemd aan de agenda
10
Sluiting