link naar deze pagina

Commissie Ruimtelijke Zaken - 5 april 2023

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: F. van de Ven

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda voor deze vergadering
3
Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering op 1 maart 2023
4
Mededelingen
5
Rondvraag
6
Regionale samenwerking
7
Nieuwe subsidieverordening gemeentelijke monumenten Bernheze 2023
8
Notitie ter opiniƫrende bespreking Actualisatie verordening duurzaamheidslening Bernheze 2012
9
Notitie ter informatie Vaststellen regionale woondeal
De onderbouwing wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.
10
Notitie ter informatie Stand van zaken Regionale Energiestrategie (RES) NOB
De onderbouwing wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.
11
Ingekomen stukken
De doorverwijzing wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.
12
Sluiting