link naar deze pagina

Raadsvergadering - 20 april 2023

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A. Walraven

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen van de agenda voor de vergadering
4.a
De heer G.H.M. van Kessel (Lokaal) toelaten als lid van de gemeenteraad
Deze stukken worden toegevoegd met de nazending op 13 april 2023.
4.b
De heer A.N.C.M. van Vugt (SP) toelaten als tijdelijk lid van de gemeenteraad
Deze stukken worden toegevoegd met de nazending op 13 april 2023.
5
Vragenuur voor raadsleden
Aan de orde komen de eventuele vragen die door een lid of meerdere leden bij de voorzitter zijn ingediend.
Aanmelding uiterlijk op woensdag 19 april 2023 om 12:00 uur bij de griffier.
6
Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen op 2 en 16 maart 2023
Voorstellen tot wijziging van de besluitenlijsten behoren schriftelijk of per mail te worden ingediend
bij de griffier. Dit kan tot uiterlijk maandag 10 april 2023 om 12:00 uur.
7
Ingekomen stukken en mededelingen
8
Nieuwe subsidieverordening gemeentelijke monumenten Bernheze 2023
9
25-Jarig jubileum wethouder Wijdeven
10
Sluiting