link naar deze pagina

Raadsvergadering Blaricum - 26 maart 2019

Locatie: BEL-kantoor, Raadzaal 0.26
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.N. de Zwart-Bloch

AGENDA gewijzigd
1
MENINGVORMENDE RAAD
1.1
Opening; berichten van verhindering
1.2
Vaststellen van de agenda
1.3
Mededelingen
1.4
Bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, 1e herziening F en G / 2019-15
1.5
Hanging baskets / 2019-16
1.6
Reserve vervanging bomen Blaricum / 2019-17
1.7
Afschaffen Jeugdcontributie Bibliotheek / 2019-18
1.8
Reactie op concept Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022 / 2019-19
1.9
Sluiting
2
BESLUITNEMENDE RAAD
2.1
Opening; berichten van verhindering
2.2
Vaststellen van de agenda
2.3
Vaststellen lijst van ingekomen en uitgaande stukken februari 2019
2.4
Vaststellen besluitenlijst en transcript van de openbare raadsvergadering van 26 februari 2019
2.5.a
Bekrachtiging geheimhouding van het verslag, de presentatie en het besprokene in het besloten RTG Ter Gooi-ziekenhuis 4 maart 2019 met als einddatum 2 april 2019 na 19.30 uur
2.5.b
Bekrachting geheimhouding van het financieel overzicht planvariant BVO 2500m2 project Blaricum aan Zee
2.6
Bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, 1e herziening F en G / 2019-15
2.7
Hanging baskets / 2019-16
2.8
Reserve vervanging bomen Blaricum / 2019-17
2.9
Afschaffen Jeugdcontributie Bibliotheek / 2019-18
2.10
Reactie op concept Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022 / 2019-19
2.11
Aanstelling projectcontroller Blaricummermeent / 2019-20
2.12
Sluiting
3
Besluitenlijst + aangenomen amendement en moties