link naar deze pagina

Raadsvergadering Blaricum - 6 maart 2018

Locatie: BEL-kantoor, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.N. de Zwart-Bloch

AGENDA
1
MENINGVORMENDE RAAD
1.1
Opening; berichten van verhindering
1.2
Vaststellen van de agenda
1.3
Mededelingen
1.4
Vaststellen lijst van ingekomen en uitgaande stukken januari en februari 2018
1.5
Vaststellen notulen van de openbare vergadering van 30 januari 2018
1.6
Vaststellen verslag rondetafelgesprekken van 13 en 20 februari 2018
1.7
Aanleg schoolzone en verkeersveilige omgeving basisscholen oude dorp / 2018-4
1.8
Beleidsregels erfafscheidingen en aarden wallen 2018 (wijzigingen Welstandsnota) / 2018-5
1.9
Vaststellen bestemmingsplan Blaricum Dorp 2018 / 2018-6
1.10
Plan Blaricum aan zee / 2018-7
1.11
Kinderarrangement voor de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes / 2018-8
1.12
Blijverslening / 2018-9
1.13
Actieplan Groen Blaricum / 2018-10
1.14
Overheveling budgetten 2017 / 2018-11
1.15
Reactie concept intentieverklaring fusie Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland / 2018-12
1.16
Voorbereidingsbudget voor uitwerking GVVP / 2018-13
1.17
Sluiting
2
BESLUITNEMENDE RAAD
2.1
Opening; berichten van verhindering
2.2
Vaststellen van de agenda
2.3
Aanleg schoolzone en verkeersveilige omgeving basisscholen oude dorp / 2018-4
2.3
Informele
2.4
Beleidsregels erfafscheidingen en aarden wallen 2018 (wijzigingen Welstandsnota) / 2018-5
2.5
Vaststellen bestemmingsplan Blaricum Dorp 2018 / 2018-6
2.6
Plan Blaricum aan zee / 2018-7
2.7
Kinderarrangement voor de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes / 2018-8
2.8
Blijverslening / 2018-9
2.9
Actieplan Groen Blaricum / 2018-10
2.10
Overheveling budgetten 2017 / 2018-11
2.11
Reactie concept intentieverklaring fusie Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland / 2018-12
2.12
Voorbereidingsbudget voor uitwerking GVVP / 2018-13
2.13
Agressieprotocol bestuurders / 2018-14
2.14
Zienswijze ontwerp 1e wijziging begroting 2018 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek / 2018-15
2.15
Benoeming commissie onderzoek geloofsbrieven nieuwe raad / 2018-16
2.16
Sluiting