link naar deze pagina

Rondetafelgesprekken Blaricum - 12 februari 2019

Locatie: Gemeentehuis Blaricum, Raadzaal, Kerklaan 16
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.L.C. Dobber-Spruijt

0
AGENDA - De hieronder genoemde tijden achter de onderwerpen zijn indicatief. In werkelijkheid kan hiervan worden afgeweken voor wat betreft de aanvangstijd en duur.
1.BV.15m
Ruimte voor niet geagendeerde onderwerpen
2.INF.15m
Rondvraag raadsleden en fractievertegenwoordigers / mededelingen
3.I/A.15m
Informeren - Interactie (informeren, input geven en vragen, en adviseren) met raads- en collegeleden die naast hun functie de gemeente vertegenwoordigen in andere gremia.
4.BV.45m
Meerjaren Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Blaricum / 2019-3
5.BV.45m
Zienswijze Ontwerpbeleidsplan 2019-2022 VRGV / 2019-11