link naar deze pagina

Rondetafelgesprekken Blaricum - 17 september 2019

Locatie: Gemeentehuis Blaricum, Raadzaal, Kerklaan 16
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: R. Uijldert

0
AGENDA - De hieronder genoemde tijden achter de onderwerpen zijn indicatief. In werkelijkheid kan hiervan worden afgeweken voor wat betreft de aanvangstijd en duur.
1.BV.30m
Rekenkamercommissie Rapport Toegang onder de loep. Uitvoering Wmo, Jeugdwet, toegang tot zorg en voorzieningen BEL-gemeenten / 2019-47
2.BV.45m
Uitgangspunten voor Hondenbeleid / 2019-48
3.ADV.30m
Advies inbesteden doelgroepenvervoer
4.BV.30m
Bestuursopdracht beleidsnota toerisme en recreatie Blaricum / 2019-49