link naar deze pagina

Raadsvergadering Blaricum - 26 januari 2021

Locatie: Via Microsoft Teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:08
Voorzitter: J.N. de Zwart-Bloch

AGENDA
01
BESPREEKSTUKKEN
1
Opening; berichten van verhindering
2
Vaststellen van de agenda
3
Mededelingen
4
Benoeming en be√ędiging griffier Blaricum
5
Programmaplan Implementatie Omgevingswet 2021, 2022 en 2023
6
Bestuursopdracht Groenplan Blaricum
7
Herijking strategische visie Blaricum
8
Alternatief voor drijvende woningen / strekdam
9
Borgstelling duurzaamheidslening VvE De Wetering
10
Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Blaricum 2020
011
HAMERSTUKKEN
11
Vaststellen lijst ingekomen en uitgaande stukken van december 2020
12
Vaststellen besluitenlijst en transcript van de openbare raadsvergadering van 15 december 2020
13
Programma en overzicht onderwijs voorzieningen onderwijshuisvesting
14
Benoeming lid werkgroep regioambassadeurs Regionale Samenwerkingsagenda Regio G&V
15
Sluiting
16
Besluitenlijst Raad 26 januari 2021 + aangenomen amendement en moties