link naar deze pagina

Rondetafelgesprekken Blaricum - 12 september 2017

Locatie: Gemeentehuis Blaricum, Raadzaal, Kerklaan 16
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.M.G. Lanphen

0
AGENDA - De hieronder genoemde tijden achter de onderwerpen zijn indicatief. In werkelijkheid kan hiervan worden afgeweken voor wat betreft de aanvangstijd en duur.
1.BV.15m
Ruimte voor niet geagendeerde onderwerpen
2.INF.15m
Rondvraag raadsleden en fractievertegenwoordigers / mededelingen
3.I/A.15m
Informeren - Interactie (informeren, input geven en vragen, en adviseren) met raads- en collegeleden die naast hun functie van raads- of collegelid de gemeente Blaricum vertegenwoordigen.
4.BV.30m
Lokale woonvisie 'Woonagenda Blaricum 2017-2022' / 2017-47
5.BV.30m
Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022 / 2017-48
6.BV.30m
Herontwikkeling terrein voormalige brandweerkazerne / 2017-49