link naar deze pagina

Raadsvergadering Blaricum - 26 maart 2024

Locatie: BEL-kantoor, Raadzaal 0.26
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: B. de Reijke

AGENDA gewijzigd
01
BESPREEKSTUKKEN
1
Opening; berichten van verhindering
2
Vaststellen van de agenda
3
Mededelingen
4
Rondvraag (vragen met een actueel en politiek karakter)
5
Vaststellen Wegenbeheerplan 2024-2028
6
Beleidsplan Kapaanvragen Blaricum 2024
7
Water- en Rioleringsprogramma (WRP) 2024-2028
7.a
Toelichting en bespreking ingediende moties Vreemd Aan de Orde (VADO)
08
HAMERSTUKKEN
8
Vaststellen lijst ingekomen en uitgaande stukken van februari 2024
9
Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 13 februari 2024
10
Actualisatie Reglement van Orde Blaricum 2024
11
Financiering dierenwelzijn in de regio vanaf 2025 en verder
12
Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi & Vechtstreek
13
Aanpassingen Controleprotocol 2023, Normenkader 2023 en vaststellen Intern Controleplan 2023
14
Aanbesteding accountantsdiensten 2024-2028; aanwijzing accountant
15
Benoeming lid Rekenkamer BEL
16
Sluiting