link naar deze pagina

Raadsvergadering Blaricum - 26 februari 2019

Locatie: BEL-kantoor, Raadzaal 0.26
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.N. de Zwart-Bloch

AGENDA - GEWIJZIGD
1
MENINGVORMENDE RAAD
1.1
Opening; berichten van verhindering
1.2
Vaststellen van de agenda
In de raadsvergadering van 29 januari 2019 zijn moties VADO M1 en M2 aangehouden. Deze worden door de indiener echter ingetrokken.
D66 heeft een motie VADO aangekondigd.
1.3
Mededelingen
1.4
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Blaricum / 2019-3
1.5
Zienswijze Ontwerpbeleidsplan 2019-2022 VRGV / 2019-11
1.6
Groot onderhoud sluis Blaricummermeent / 2019-12
1.7
Benoeming lid en plaatsvervangend lid van Raadtafel 32, de MRA-klankbordgroep met raads- en statenleden / 2019-14
1.8
Sluiting
2
BESLUITNEMENDE RAAD
2.1
Opening; berichten van verhindering
2.2
Vaststellen van de agenda
2.3
Vaststellen lijst van ingekomen en uitgaande stukken januari 2019
2.4
Vaststellen besluitenlijst en transcript van de openbare raadsvergadering van 29 januari 2019
2.5
Bekrachtiging geheimhouding bijlagen ‘Raadsinformatiebrief en het Dashboard InformatieVeiligheid 2018’, bij raadsvoorstel ‘Dashboard informatie veiligheid 2018’
2.6
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Blaricum / 2019-3
2.7
Zienswijze Ontwerpbeleidsplan 2019-2022 VRGV / 2019-11
2.8
Groot onderhoud sluis Blaricummermeent / 2019-12
2.9
Dashboard informatie veiligheid 2018 / 2019-13
2.10
Sluiting
3
Besluitenlijst + aangenomen moties