link naar deze pagina

Rondetafelgesprekken Blaricum - 16 juni 2020

Locatie: via MS Teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: I. Breet-Roestenburg

0
AGENDA - De hieronder genoemde tijden achter de onderwerpen zijn indicatief. In werkelijkheid kan hiervan worden afgeweken voor wat betreft de aanvangstijd en duur.
1.BV.15m
Ruimte voor niet geagendeerde onderwerpen
2.INF.15m
Rondvraag raadsleden en fractievertegenwoordigers / mededelingen
3.I/A.15m
Informeren - Interactie (informeren, input geven en vragen, en adviseren) met raads- en collegeleden die naast hun functie van raads- of collegelid de gemeente Blaricum vertegenwoordigen.
4.BV.30m
Vaststelling ‘Nota van Uitgangspunten Deelplan E (drijvende woningen)’
5.BV.30m
Concept Regionale Energie Strategie NH Zuid, zienswijze Blaricum