link naar deze pagina

Raadsvergadering Blaricum - 19 december 2023

Locatie: BEL-kantoor, Raadzaal 0.26
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: B. de Reijke

AGENDA
01
BESPREEKSTUKKEN
1
Opening; berichten van verhindering
2
Vaststellen van de agenda
3
Mededelingen
4
Rondvraag (vragen met een actueel en politiek karakter)
5
Kredietaanvraag vervanging en verduurzaming openbare verlichting laatste fase
6
Beschikbaar stellen krediet reconstructie wegen De Kampen
07
HAMERSTUKKEN
7
Vaststellen lijst van ingekomen en uitgaande stukken december 2023
8
Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 28 november 2023
9
Aanvullende noodzakelijke besluiten Omgevingswet Blaricum
10
Vaststellen Belastingverordeningen 2024 Blaricum
11
Vaststellen Legesverordening 2024 Blaricum
12
Vaststellen Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Blaricum 2024
13
Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Archief Gooi en Vechtstreek
14
Definitief voorgestelde wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
15
Sluiting