link naar deze pagina

Raadsvergadering Blaricum - 3 november 2020

Locatie: Digitaal via Teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.N. de Zwart-Bloch

AGENDA
1
Opening; berichten van verhindering
2
Vaststellen van de agenda
3
Mededelingen
4
Benoemingen
4.a
Benoeming van mw. L. Kukupessy en dhr. M. Meijer als fractievertegenwoordigers namens DBP resp. het CDA
4.b
Benoeming van dhr. A. Hogendoorn als interim griffier in Blaricum
5
1e Begrotingswijziging 2021 BEL Combinatie
6
Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 gemeente Blaricum (beschouwingen, per fractie 5 tot 10 minuten max)
7
Afscheid van de griffier
8
Sluiting