link naar deze pagina

Raadsvergadering Blaricum - 26 september 2017

Locatie: BEL-kantoor, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: N. Meijer

AGENDA
1
MENINGVORMENDE RAAD
1.1
Opening; berichten van verhindering
1.2
Vaststellen van de agenda
1.3
Mededelingen
1.4
Vaststellen lijst van ingekomen en uitgaande stukken juni, juli en augustus 2017
1.5
Vaststellen notulen van de openbare vergadering van 4 juli 2017
1.6
Vaststellen verslag rondetafelgesprekken van 12 september 2017
1.7
Benoeming en beëdiging raadslid VVD / 2017-46
1.8
Lokale woonvisie 'Woonagenda Blaricum 2017-2022' / 2017-47
1.9
Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022 / 2017-48
1.10
Herontwikkeling terrein voormalige brandweerkazerne / 2017-49
1.11
Overeenkomst de Alliantie - Blaricum aanpak woningvoorraad / 2017-50
1.12
Zomernota 2017 / 2017-51
1.13
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden en fractievertegenwoordigers 2017 / 2017-52
1.14
Opleggen geheimhouding / 2017-53
1.15
Sluiting
2
BESLUITNEMENDE RAAD
2.1
Opening; berichten van verhindering
2.2
Vaststellen van de agenda
2.3
Lokale woonvisie 'Woonagenda Blaricum 2017-2022' / 2017-47
2.4
Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022 / 2017-48
2.5
Herontwikkeling terrein voormalige brandweerkazerne / 2017-49
2.6
Overeenkomst de Alliantie - Blaricum aanpak woningvoorraad / 2017-50
2.7
Zomernota 2017 / 2017-51
2.8
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden en fractievertegenwoordigers 2017 / 2017-52
2.9
Opleggen geheimhouding / 2017-53
2.10
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep / 2017-54
2.11
Reconstructie Schapendrift en Bierweg / 2017- 55
2.12
Rapportage archiefinspectie informatiebeheer over 2016 / 2017-56
2.13
Toetsingskader opleiden en ontwikkelen / 2017-57
2.14
Nieuw beleid HR-gesprekken / 2017-58
2.15
Benoeming regioambassadeur / 2017-59
2.16
Benoeming locogriffier / 2017-60
2.17
Praktische aandachtspunten mbt geheimhouding / 2017-61
2.18
Sluiting
3
Informele besluitenlijst + aangenomen amendementen en moties