link naar deze pagina

Raadsvergadering Blaricum - 26 september 2023

Locatie: BEL-kantoor, Raadzaal 0.26
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: B. de Reijke

AGENDA
01
BESPREEKSTUKKEN
1
Opening; berichten van verhindering
2
Vaststellen van de agenda
3
Mededelingen
4
Verklaring Van Geen Bedenkingen Aanpassen huidige trailerhelling en nieuwe steiger KNRM
5
Beschikbaar stellen budget voor vernieuwing gemeentelijke websites
6
Zomernota 2023
7
Beheer afkoopsommen GNR vanuit uittredende participanten
8
Ontwerp-wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (VOORSTEL TOT HAMERSTUK)
8.a
Motie Vreemd Aan De Orde
09
HAMERSTUKKEN
9
Vaststellen lijst ingekomen en uitgaande stukken van juli en augustus 2023
pdf 20230713 OVERZICHT INGEKOMEN STUKKEN - JULI (295KB)
pdf 20230831 OVERZICHT INGEKOMEN STUKKEN - AUGUSTUS (40KB)
pdf B&W RIB 4 juli 2023 - Voortgang Implementatie Omgevingswet gemeente Blaricum (82KB)
pdf B&W RIB 20 juni 2023 - Vernieuwing gemeentelijke website (95KB)
pdf B&W RIB 11 juli 2023 - BEL Uitvoerings- en Handhavingsstrategie VTH 2023-2026, BEL Uitvoeringsprogramma VTH 2023 (90KB)
pdf B&W RIB 11 juli 2023 - BEL Bijlage BEL Uitvoerings-en Handhavingstrategie VTH 2023-2026 (2MB)
pdf B&W RIB 11 juli 2023 - BEL Bijlage BEL Uitvoeringsprogramma Vergunningen Toezicht en Handhaving 2023 (1.2MB)
pdf B&W RIB 11 juli 2023 - BEL Bijlage Evaluatie BEL Beleidsplan VTH 2019-2022 (714KB)
pdf B&W RIB 11 juli 2023 - Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022 (70KB)
pdf B&W RIB 11 juli 2023 - Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022 Bijlage BEL Jaarverslag in vogelvlucht (639KB)
pdf B&W RIB 11 juli 2023 - Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022 Bijlage Jaarverslag 2022 GEWIJZIGD (2.6MB)
pdf B&W RIB 11 juli 2023 - RES 2.0 uitgangspuntennotitie (96KB)
pdf B&W RIB 11 juli 2023 - RES 2.0 uitgangspuntennotitie Bijlage Herijking RES 2.0 (465KB)
pdf B&W RIB 15 augustus 2023 - Toezichtrapportage Informatie- en archiefbeheer 2022 (2023) (57KB)
pdf B&W RIB 15 augustus 2023 - Toezichtrapportage Informatie- en archiefbeheer 2022 (2023) Bijlage brief (179KB)
pdf B&W RIB 15 augustus 2023 - Toezichtrapportage Informatie- en archiefbeheer 2022 (2023) Bijlage Verslag (786KB)
pdf B&W RIB 15 augustus 2023 - Vernieuwen participantenovereenkomst GNR met 5 Gooise gemeenten (58KB)
pdf B&W RIB 15 augustus 2023 - Vernieuwen participantenovereenkomst GNR-5 Gooise gemeenten Bijlage Overeenkomst (116KB)
pdf B&W RIB 15 augustus 2023 - Vernieuwen participantenovereenkomst GNR-5 Gooise gemeenten Bijlage Statutenwijziging (102KB)
pdf B&W RIB 15 augustus 2023 - Vernieuwen participantenovereenkomst GNR-5 Gooise gemeenten Bijlage Toelichting (425KB)
10
Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 4 en 13 juli 2023
11
Projectopdracht locatieonderzoek woningbouw (VOORSTEL TOT BESPREEKSTUK)
12
Jaarstukken 2022 OFGV, 1e en 2e begrotingswijziging 2023 en begroting 2024, 1e en 2e begrotingswijziging 2024
13
Vaststellen geactualiseerde komgrenzen in het kader van de Wet Natuurbescherming en de Wegenverkeerswet
14
Gemeenschappelijke Regeling Rekenkamer voor de BEL-gemeenten
15
Functiebeschrijving en –waardering griffier en medewerker raads- en commissiezaken
16
Sluiting