link naar deze pagina

Commissie Middelen - 11 juni 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 21:15
Eindtijd: 22:25
Voorzitter: M.E.J. Baten-Werink
Toelichting: Hierbij nodig ik u uit voor de
commissie Middelen in de raadzaal van het bestuurscentrum. Voorafgaand vergadert de commissie Burgerzaken.
Parallel vergadert de
commissie Ruimte & Techniek in de burgemeester Quintzaal van het bestuurscentrum. Aansluitend vergadert de commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden.

De stukken liggen ook ter inzage bij de griffie.
Bundel:
pdf Agendabundel (62.7MB)

1
Opening
21.15 uur
2.a
Vaststellen concept besluitenlijst commissie Middelen d.d. 7-5-2019
2.b
Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 24-4 en 29-5-2019)
2.c
Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht
2.d
Terugkoppeling vanuit verbonden partijen
3
Het Gegevenshuis Jaarrekening 2018, bijgestelde begroting 2019, begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023; Gemeenteblad 2019/46
21. 35 - 21.55 uur
Weth. De Rijck
Dhr. Demarteau
4
BsGW Begroting 2020, Jaarstukken 2018 en Kadernota 2020; Gemeenteblad 2019/33
21.55 - 22.15 uur
Weth. Houben
Mw. Joosten

5
Titel Fairtrade gemeente; Gemeenteblad 2019/47
22.15 - 22.25 uur
Weth. Houben
Dhr. Zinken
6
Sluiting
22.25 uur