link naar deze pagina

Commissie Ruimte en Techniek - 26 maart 2019

Locatie: Burgemeester Quint zaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 21:10
Voorzitter: Dhr. H.J.S.M. Broers
Toelichting: Hierbij nodig ik u uit voor de commissie Ruimte & Techniek in de burgemeester Quint zaal van het bestuurscentrum.
Parallel vergadert de commissie Burgerzaken in de raadzaal van het bestuurscentrum.

De stukken liggen ook ter inzage bij de griffie.
Bundel:
pdf Agendabundel (46,9MB)

1
Opening
19.00 uur
2.a
Vaststellen concept besluitenlijst d.d. Ruimte & Techniek d.d. 19-2-2019
2.b
Vaststellen toezeggingenlijst d.d. (afgedaan tussen 7-2-2019 en 15-3-2019)
2.c
Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht
2.d
Terugkoppeling vanuit verbonden partijen
3
Aanvullend welstandsbeleid zonnepanelen in de beschermde mijnwijken; Gemeenteblad 2019/12
19.20 - 20.00 uur
Weth. Palmen/Mw. Lelieveld
4
Maatschappelijke voorziening Treebeek; Gemeenteblad 2019/16
20.00 - 20.50 uur
weth. Palmen/Dhr. Mees

5
2e Tranche zonnepanelentraject Parkstad; Gemeenteblad 2018/58
20.50 - 21.10 uur
Weth. Houben/Mw. Mulders


6
Sluiting
21.10 uur