link naar deze pagina

Commissie Burgerzaken - 26 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:20
Voorzitter: Dhr. G.M.E. Gerards
Toelichting: Hierbij nodig ik u uit voor de commissie Burgerzaken in de raadzaal van het bestuurscentrum.
Parallel vergadert de commissie Ruimte & Techniek in de burgemeester Quint zaal van het bestuurscentrum.

De stukken liggen ook ter inzage bij de griffie.
Bundel:
pdf Agendabundel (6,4MB)

1
Opening
19.00 uur
2.a
Vaststellen concept besluitenlijst Burgerzaken d.d. 27-11-2018
2.b
Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 7-2-2019 en 15-3-2019)
2.c
Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht
2.d
Terugkoppeling vanuit verbonden partijen
3
Voortijdig in eigendom nemen van de locatie Rombouts (Schoolstraat 16a te Brunssum); Gemeenteblad 2019/11
19.20 - 20.20 uur
Weth. Houben/Mw. Kerkhove

4
Sluiting
20.20 uur