link naar deze pagina

Rekeningcommissie - 4 juli 2017

Locatie: Burgemeester Quint zaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. H.J.S.M. Broers
Toelichting: Hierbij nodig ik u uit voor de
vergadering van de Rekeningcommissie op dinsdag 4 juli 2017 om 19.00 uur in de Burgemeester Quint zaal van het bestuurscentrum.
In een gezamenlijke commissievergadering van de raadscommissies ABA, BuZa en R&T is op 27 juni 2017 de beleidsinhoudelijke kant van de rekening 2016 besproken.
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Ter vaststelling agenda en verslag van 20/27 juni 2016
3
Raadsvoorstel Foutenlijst 2016, voortkomend uit interne controles 2016; Gemeenteblad 2017/24
4
Raadsvoorstel Jaarverslag en Programmarekening 2016; Gemeenteblad 2017/43
5
Behandeling accountantsverslag jaarrekening 2016
KSG aanwezig
accountantsverklaring/controleverklaring
( de managementletter is in de auditcommissie van 7-2-2017 besproken)
6
Aanbevelingen rekeningcommissie ten aanzien van de Programmarekening 2016; Gemeenteblad 2017/45
(Bijlage: raadsbesluit, Gemeenteblad 2016, nr. 37)
Eventuele bevindingen van de gezamenlijke raadscommissie ABA, BuZa en R&T worden meegenomen in de aanbevelingen van de rekeningcommissie
7
Eventuele vervolgafspraken rekeningcommissie
8
Sluiting vergadering