link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 maart 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Wnd. burgemeester G.B.M. Leers
Toelichting: Gemeenteblad 2018/16
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Raad van de Gemeente Brunssum, welke zal worden gehouden op dinsdag 6 maart 2018 om 19.00 uur in de Raadzaal van het Bestuurscentrum.

* De openbare stukken liggen ter inzage bij de griffie
* Van deze vergadering worden video-opnames gemaakt die ook live worden uitgezonden.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht burgers
4
Opheffing geheimhouding onderzoeksdossier Rekenkamercommissie inzake Palmen
5
Onderzoek Rekenkamercommissie "Dossier Palmen" en Rapport wethouder Palmen 'Een tweede belichting en verdiepingsanalyse'
Discussiepunt
Bijgevoegd is het openbare rapport van de Rekenkamercommissie. Het complete dossier, inclusief de geheime stukken, ligt bij de griffie ter inzage voor raadsleden.
Tevens is het eindrapport van Elzinga en Korsten bijgevoegd.
6
Sluiting