link naar deze pagina

Commissie Algemeen bestuurlijke aangelegenheden - 19 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:25
Voorzitter: Dhr. G.M.E. Gerards
Toelichting: Hierbij nodig ik u uit voor de commissie Algemeen bestuurlijke aangelegenheden in de Raadzaal van het bestuurscentrum.
Parallel vergadert de commissie Ruimte & Techniek in de burgemeester Quint zaal.

De stukken liggen ook ter inzage bij de griffie.
Bundel:
pdf Agendabundel (28,9MB)

1
Opening
19.00 uur
Voorzitter
2.a
Vaststellen concept besluitenlijst d.d. 4-9-2018
2.b
Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 16-11-2018 en 7-2-2019)
2.c
Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht
Wethouder L'Espoir:
Noodmap (nav motie)
2.d
Terugkoppeling vanuit verbonden partijen
Wethouder L'Espoir:
WOZL; vervreemden Draadboom
Omnibuzz
GGD zl; trendbreuk
3
Advies verlening zendtijdmachtiging Stichting Samenwerkende Omroepen Parkstad; Gemeenteblad 2018/95
19.20 - 19.40 uur
Burgemeester Leers
Ambtelijke ondersteuning: F. Castermans
4
Actualisering APV - APV 2019; Gemeenteblad 2019/3
19.40 - 20.10 uur
Burgemeester Leers
Ambtelijke ondersteuning: mw. De Jong
5
Opheffen bestuurscommissie Herindeling; Gemeenteblad 2019/1
20.10 - 20.25 uur
Voorzitter Bestuurscommissie
6
Sluiting
20.25 uur