link naar deze pagina

Commissie Middelen - 27 november 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Dhr. H.J.S.M. Broers
Toelichting: Hierbij nodig ik u uit voor de commissie Middelen in de raadzaal van het bestuurscentrum. Aansluitend vergadert de
commissie Ruimte & Techniek.

Parallel vergadert de commissie Burgerzaken in de burgemeester Quint zaal.

De stukken liggen ook ter inzage bij de griffie
Bundel:
pdf Agendabundel (16,1MB)
Algemene documenten:
overig MZ000001.MP3 (8,3MB)
overig MZ000002.MP3 (11MB)
overig MZ000003.MP3 (19,3MB)
overig MZ000004.MP3 (11,9MB)
overig MZ000005.MP3 (6,5MB)
overig MZ000006.MP3 (14,6MB)

1
Opening
19.00 uur
2.a
Vaststellen concept besluitenlijst Middelen d.d. 4-9-2018 en besluitenlijst gezamenlijk commissie d.d. 30-10-2018
2.b
Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 29-9-2018 en 15-11-2018)
2.c
Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht
2.d
Terugkoppeling vanuit verbonden partijen
3
BsGW 3e - 5e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019; Gemeenteblad 2018/87
19.20 - 19.50 uur
Wethouder Houben
Ambtelijke ondersteuning: J. Joosten
4
Belastingverordeningen en regeling kwijtschelding 2019 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2018/74
19.50 - 20.20 uur
Wethouder Houben
Ambtelijke ondersteuning: J. Joosten
5
Verordening op de heffing en invordering van leges en werken voor derden 2019 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2018/75
20.20 - 20.40 uur
Wethouder Houben
Ambtelijke ondersteuning: J.Joosten
6
Slotrapportage 2018; Gemeenteblad 2018/93
20.40 - 21.00 uur
Wethouder Houben
Ambtelijke ondersteuning: R. Kavsek
7
Discussiestuk P&C cyclus
21.00 - 21.30 uur
Wethouder Houben
Ambtelijke ondersteuning: R. Kavsek
8
Sluiting
21.30 uur