link naar deze pagina

Raadsvergadering - 10 juli 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Wnd. burgemeester G.B.M. Leers
Toelichting: Gemeenteblad 2019/54
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Raad van de Gemeente Brunssum, welke zal worden gehouden op woensdag 10 juli 2019 om 19.00 uur in de Raadzaal van het Bestuurscentrum.

* De stukken liggen ter inzage bij de griffie
* Van deze vergadering worden video-opnames gemaakt die ook live worden uitgezonden.
Bundel:
pdf Agendabundel (50.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening en presentie
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht burgers
4
Vaststellen profielschets vacature nieuwe burgemeester; Gemeenteblad 2019/50 (versie 2)
Akkoordstuk
5
Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester; Gemeenteblad 2019/51
Akkoordstuk
6
Afvaardiging college in vertrouwenscommissie burgemeester; Gemeenteblad 2019/52
Akkoordstuk
7
Sluiting