link naar deze pagina

Commissie Burgerzaken - 11 juni 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 21:10
Voorzitter: M.E.J. Baten-Werink
Toelichting: Hierbij nodig ik u uit voor de
commissie Burgerzaken in de raadzaal van het bestuurscentrum. Aansluitend vergadert de commissie Middelen.
Parallel vergadert de
commissie Ruimte & Techniek in de Burgemeester Quintzaal van het bestuurscentrum. Aansluitend vergadert de commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden.

De stukken liggen ook ter inzage bij de griffie.
Bundel:
pdf Agendabundel (8.9MB)

1
Opening
19.00 uur
2.a
Vaststellen concept besluitenlijst commissie Burgerzaken d.d. 7-5-2019
2.b
Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 24-4 en 29-5-2019)
2.c
Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht
Weth. L'Espoir:
* Vng aktie inzake meer geld jeugd
* Gemeenten Zuid Limburg inzake meer geld Veilig Thuis
* Nominatie door inspectie
* Nieuwe regeling chronisch zieken
2.d
Terugkoppeling vanuit verbonden partijen
3
ISD BOL 1e Berap 2019; Gemeenteblad 2019/44
19.20 - 19.40 uur
Weth. Janssen
Dhr. Smeijsters (ISD BOL)
Dhr. Peters
4
Initiatiefvoorstel SP "Eigen bijdrage vrij voor begeleiding en dagbesteding"; Gemeenteblad 2019/49
19.40 - 20.10 uur
Weth. L'Espoir
SP fractie: mw Coenen
5
KBL jaarrekening 2018, 1e begrotingswijziging 2019, begroting 2020 incl. meerjarenraming; Gemeenteblad 2019/28
20.10 - 20.40 uur
Weth. L'Espoir,
Dhr. Van den Tillaer (Kredietbank Limburg)
mw. Mulleneers

6
GGD Begroting 2020, 2e begrotingswijziging 2019 en jaardocument 2018; Gemeenteblad 2019/32
20.40 - 21.10 uur
Weth. L'Espoir
Mw. Dreessen (GGD)
Mw. Tuin

7
Sluiting
21.10 uur