link naar deze pagina

Voorbespreking I - 20 oktober 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: S. van Alfen

1
Opening
2
Mededelingen
3
1e termijn: eerste korte reactie op de programmabegroting 2023-2026
4
2e termijn: uitwisseling van ideeën over evt. op te stellen moties en/of amendementen
5
Vervolg procesplanning richting de begrotingsbehandeling op 10 november 2022
6
Sluiting