link naar deze pagina

Vragenhalfuur - 12 maart 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 19:30
Voorzitter: H.M. Ostendorp

1
Opening
2
Vragenhalfuur
In het 'Reglement van Orde gemeenteraad Buren 2023' heeft de gemeenteraad doormiddel van artikel 35 'Vragenhalfuur' de mogelijkheid om voorafgaand aan een Besluitvormende Raadsvergadering vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

**De volgende vragen zijn (tot op heden) aangemeld vragen voor het vragenhalfuur:**
1\. -
3
Sluiting