link naar deze pagina

Vragenhalfuur - 12 maart 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 19:30
Voorzitter: H.M. Ostendorp
Algemene documenten:

1
Opening
De voorzitter, burgemeester Ostendorp, opent het vragenhalfuur om 19.00 uur.

De raad is met twintig leden aanwezig.
Het voltallige college en de griffier zijn aanwezig.

Met kennisgeving afwezig:
\- Raadslid J. de Jonge (PvdD)
2
Vragenhalfuur
In het 'Reglement van Orde gemeenteraad Buren 2023' heeft de gemeenteraad doormiddel van artikel 35 'Vragenhalfuur' de mogelijkheid om voorafgaand aan een Besluitvormende Raadsvergadering vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

**De volgende vragen zijn** **gesteld tijdens het vragenhalfuur:**
**Vraag 1:** H.N. van Vierssen (VVD) - Munitiedepot defensie
**Vraag 2:** H.N. van Vierssen (VVD) - Nieuw Gemeentehuis
**Vraag 3:** C. de Lange (PCG) - Activiteiten perceel aan de Harensestraat 15 te Ommeren
**Vraag 4:** R. Prosman (PCG) - Over het plaatsen van een elektriciteitshuisje in de bocht van de Burg. Houtkoperweg in Lienden
**Vraag 5:** S. van Alfen (GB) - Ondersteuning/gegevensverstrekking t.b.v. motie biodiversiteit
**Vraag 6:** G.J. Keller (GB) - Verkeersonveilige situatie Verrbindingsweg/Driesweg/De Kievit
**Vraag 7:** G.W. Hoek (GB) - Lichtmasten Homoetsestraat te Maurik
**Vraag 8:** W.T. van Laar (GB) - Pilot voor verbeteren biodiversiteit 13 Januari 2021 (Knotwilgen)
**Vraag 9:** W.T. van Laar (GB) - Hoge bomen bij weidevogelgebied
**Vraag 10:** A. van Zijl-Hoek (D66) - De staat van onze financiën
**Vraag 11:** J. Marringa (PvdA-GroenLinks) - De Kaap en Het Baken
**Vraag 12:** J. Marringa (PvdA-GroenLinks) - Akkerlandje Beusichem (Rand Plan Hooghendijck)
2.1
Vraag van raadslid H.N. van Vierssen (VVD) - Munitiedepot defensie
2.2
Vraag van raadslid H.N. van Vierssen (VVD) - Nieuw Gemeentehuis
2.3
Vraag van raadslid C. de Lange (PCG) - Activiteiten perceel aan de Harensestraat 15 te Ommeren
2.4
Vraag van raadslid R. Prosman (PCG) - Over het plaatsen van een elektriciteitshuisje in de bocht van de Burg. Houtkoperweg in Lienden
2.5
Vraag van raadslid S. van Alfen (GB) - Ondersteuning/gegevensverstrekking t.b.v. motie biodiversiteit
2.6
Vraag van raadslid G.J. Keller (GB) - Verkeersonveilige situatie Verbindingsweg/Driesweg/De Kievit
2.7
Vraag van raadslid G.W. Hoek (GB) - Lichtmasten Homoetsestraat te Maurik
2.8
Vraag van raadslid W.T. van Laar (GB) - Pilot voor verbeteren biodiversiteit 13 Januari 2021 (Knotwilgen)
2.9
Vraag van raadslid W.T. van Laar (GB) - Hoge bomen bij weidevogelgebied
2.10
Vraag van raadslid A. van Zijl-Hoek (D66) - De staat van onze financiën
2.11
Vraag van raadslid J. Marringa (PvdA-GroenLinks) - De Kaap en Het Baken
2.12
Vraag van raadslid J. Marringa (PvdA-GroenLinks) - Akkerlandje Beusichem (Rand Plan Hooghendijck)
3
Sluiting
De voorzitter, burgemeester Ostendorp, sluit het vragenhalfuur om 19.41 uur.