link naar deze pagina

Raadsvergadering - 10 november 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: J.P.M. Meijers
Bundel:
pdf Agendabundel (12.4MB)

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda raadsvergadering
3
Programmabegroting 2023-2026
4
MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
4.1
Motie vreemd PCG e.a. over maatwerk voor de transformatie van agrarische bedrijven in het buitengebied i.v.m. stikstofruimte
Door de fracties van PCG en VVD is een motie 'vreemd aan de orde van de dag' aangekondigd. Bij de vaststelling van de agenda van de raadsvergadering heeft de raad besloten dat deze motie wordt geagendeerd. Dit betreft een motie over maatwerk voor de transformatie van agrarische bedrijven in het buitengebied i.v.m. stikstofruimte. PCG en VVD dienen de motie tijdens agendapunt 4.1 in.
4.2
Motie vreemd PvdA-GL PvdD - Energiepark Echteld-Lienden
Door de fracties van PvdA-GL en PvdD is een motie 'vreemd aan de orde van de dag' aangekondigd. Bij de vaststelling van de agenda van de raadsvergadering heeft de raad besloten dat deze motie wordt geagendeerd. De motie wordt tijdens agendapunt 4.2 door PvdA-GL en de PvdD ingediend.
4.3
Motie vreemd GB - Als agendalid te participeren in de stuurgroep Energiepark Echteld Lienden
Tijdens de vergadering dient de fractie van Gemeentebelangen mondeling een motie vreemd aan de orde van de dag in. De voorzitter staat het indienen van deze mondelinge motie toe. Het dictum van deze motie luidt: ‘Als agendalid te participeren in de stuurgroep Energiepark Echteld-Lienden’.
5
Sluiting