link naar deze pagina

Commissie Ruimte Eemnes - 6 mei 2019

Locatie: BEL-kantoor
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: P. Seldenrijk

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Inventariseren spreekrecht publiek
4
Vaststellen besluitenlijst
5
Ingekomen stukken
6
Intrekken gebiedsvisie de Gebiedsvisie De Hilt en omgeving
7
Budget aanvraag voor aanvullende bijdrage HOV halte A27 Eemnes/Laren aan de provincie Noord-Holland
8
Raadsinformatiebrief Bodemverontreiniging Bedrijventerrein Goyergracht
9
Raadsinformatiebrief Jeu de Boulesbaan
10
Voorstel Zuidpolder voor advies
11
Rondvraag
12
Sluiting