link naar deze pagina

Commissie BSM Eemnes - 13 mei 2019

Locatie: Raadzaal 0.26 (BEL-kantoor)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.C.A. Riemens

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst
4
Spreekrecht publiek
5
Ingekomen stukken
6
Verordening Jeugdhulp Gemeente Eemnes 2019
7
Herbenoeming Mevrouw dr. J.J. de Jonge Rekenkamercommissie BEL
8
Brief oplaten ballonnen
9
Diverse zienswijzen GR (publicatie 8 mei)
10
Rondvraag
11
Sluiting