link naar deze pagina

Raad Eemnes - 27 mei 2019

Locatie: Raadzaal 0.26 (BEL-kantoor)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: R. van Benthem

1
Opening vergadering Raad
2
Vaststellen agenda
3
Inventarisatie spreekrecht publiek raad
4
Vragen(half)uur ex artikel 41 van het Reglement van Orde
5
Ingekomen Stukken
6
Vaststelling besluitenlijst vergadering Raad
7
HAMERSTUKKEN
8
BESPREEKSTUKKEN
9
Sluiting