link naar deze pagina

Raadsessie Eemnes - 14 januari 2019

Locatie: BEL-kantoor, Raadzaal 0.26
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: P. Seldenrijk
Toelichting: Commissie RUIMTE

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Inventarisatie spreekrecht publiek
4
Vaststelling besluitenlijst Ronde en Sessie
5
Ingekomen stukken
6
Presentatie gebiedsmanager
7
Bestemmingsplan perceel Laarderweg 40 A te Eemnes
8
Sessie: Woonvisie Eemnes 2019-2023
9
Herontwikkeling locaties Hinkstapsprong (HSS-Zwaluw) en Hilt (HLT-Mees)
10
Rondvraag (feitelijke vragen)
11
Sluiting